Tag: Turkish (Türkçe)

Bu projede insanların iyilik konusunda farkındalık yaratarak iyilik yapma becerilerinin yeniden kazandırılması ve iyilik çemberinin genişletilerek daha fazla sayıda insana ulaşılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılı…

Read more