Circle of Goodness NOW YOUR TURN

Bu projede insanların iyilik konusunda farkındalık yaratarak iyilik yapma becerilerinin yeniden kazandırılması ve iyilik çemberinin genişletilerek daha fazla sayıda insana ulaşılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim öğretim yılı, İstanbul ili Üsküdar ilçesinde öğrenim gören 84’ü kadın (%42), 116’sı erkek (%58) olmak üzere toplam 200 lise öğrencisi oluşturmuştur. Projenin yapımı iki temel aşamada planlanmıştır. İlk aşama anket çalışmasıdır. Proje uygulanmaya başlamadan önce anket çalışmasıyla lise öğrencilerinin iyilik konusuna yaklaşımları öğrenilmiştir. İkinci aşama ise sosyal medya paylaşım platformudur. Bu aşamada bir öğrenci iyilik yapıp sosyal medya platformunda bir arkadaşını etiketleyerek paylaşmaktadır. Etiketlenen kişi de başka bir iyilik yapıp sosyal medya platformunda bir arkadaşını etiketleyerek paylaşmaktadır. Böylelikle iyilik çemberinin hızla büyümesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak bir insanın iyilik yapma hareketi başlattığında ne kadar geniş kitlelere ulaşabildiği görülmüştür