THE EFFECT OF HUMAN VOICES ON OUR EMOTION AND THOUGHT

Bu projenin oluşturulmasının amaçları, kısaca şöyle belirtilmiştir. Sesin insan hayatındaki önemi, değeri, duygu ve düşüncelerimize olan dokunuşlarının etkileri tespit edilerek, olumlu ve olumsuz yönleri ortaya çıkarılmıştır. İnsan sesinin günlük yaşamda doğru kullanıldığı zaman , kişilerin birbirlerini daha iyi anlayabildiği ,ortak bir payda da bulaşabildiği anlaşılmıştır. Bunun yanında doğru kullanılmayan ses tonunun , toplum içerisinde çok geniş anlamda anlaşmazlıklara sebebiyet verdiği anlaşılmıştır.Sosyal hayatta insanları anlayan ve onlar tarafından anlaşılabilmek adına,doğru ses tonlarını kullanmanın önemi ,yapılan bu araştırmada açığa çıkmıştır. İletişimde sesin yeri ve önemi, ses tonlarının davranışa olan etkisi ile birlikte fizyolojik etkenlerin de büyük rol oynadığı bilimsel sonuçlarla desteklenmiştir. Kullanılan usul ve yöntemlerle insan sesinin duygu ve düşüncelerimize etmiş olduğu etki sonucunda insanlara olan olumlu veya olumsuz algıların giderilmesi amaçlanmıştır. Ses tonlarından yola çıkarak insanlara olan önyargılarımızı tekrar gözden geçirilmiş ve bu projeyle birlikte değerlendirilmiştir. Olaylardaki duygu değişimimiz ses tonlarına yaşayarak karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini etkilediği sonucuna varılmıştır. İnsan sesinin istendik şekilde kullanıldığı takdirde , sosyal ilişkilerimizde birbiriyle iyi anlaşabilen ve aynı zamanda ,ekip çalışmasına yatkın , problemlerini beraber çözebilen bireylerin yetişmesi amaçlanmıştır.