Tag: children

Hak kavramı, insanların herhangi bir işi yapma yetkisini ifade etmektedir. Haklar, hukuku, toplumu ve devlet düzenini şekillendirir. Demokrasinin, gelişmişliğin ve uygarlığın tamamlayıcısıdır. Demokratik toplumlarda insan haklarına ve çocuk haklarına v…

Read more

Ciao a tutti! Mi chiamo Noemi Ricci, ho 20 anni , vengo da Roma e frequento il secondo anno di Scienze Politiche. Nel mio progetto,”Fotografia che denuncia”, la globalizzazione e le disuguaglianze sociali fanno da macro argomento e da supporto al tema …

Read more