DETERMINATION OF HIGH SCHOOL TEACHERS ‘SENSITIVITY OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN

Şiddet insanın olduğu her oramda karşımıza çıkan bir davranış türüdür. Yanlış bir davranış türüdür. Şiddet, maruz bırakılmış insanlarda hayatı boyunca kalıcı fiziksel ve ruhsal sorunlara yol açabilir. Önlemenin yollarından birisi de bu konuda duyarlılığın arttırılmasıdır. Öğretmenlerin duyarlılık oranlarının yüksek olması, okullarda çocuğa karşı şiddet oranının azalmasında etkisi olacaktır. Bu nedenle bu çalışma öğretmenlerle gerçekleştirilmek istenmiştir. Çocuğa şiddet konusunda eğitim alanında, lise kademesinde çalışan öğretmenlerin tek boyutlu olarak duyarlı duyarsız mı oldukları ölçülmesi hedeflenmiştir. Kullanılan ankette cinsiyet, branş, eğitim düzeyi, hizmet yılı kategorilerinde lise öğretmenlerinin konuyla ilgili görüşlerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Yöntem olarak “çocuğa yönelik şiddete karşı duyarlılık ölçeği” adında anket uygulaması yapılmıştır. Lise kademesinde toplamda 69 öğretmene uygulanan ölçek 19 maddeden oluşmaktadır. 5 maddesi özellikle çocuğa şiddete karşı duyarsız olunduğu sonucunu tespit edecektir. 69 kişide 46 katılımcının çocuğa şiddete karşı duyarlılığı yüksek oranda çıkmıştır. 69 katılımcıdan 20’si bu sorulara şiddete karşı duyarlılık düzeyinin düşük olacağı şekilde veya şiddeti haklı bulduğunu gösterecek şekilde yanıt vermiştir. Kullanılan ölçeğin velilere ve diğer kademede çalışan öğretmenlere de uygulayarak duyarlılık düzeyinin tespiti ve sonrasında şiddeti önlemeye yönelik çalışmaların yapılması önerilir.