Effect Of Youtubers On Student Behaviors

Gelişen teknolojiyle birlikte internet kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. İnternet her yaştan çocuğun yaşamında fazlasıyla yer kaplamaktadır. Çocuklar internete eğlence amaçlı bakarken, bu durum çocukların günlük hayatlarında olumsuz bir etki bırakmaktadır. Çocukların sosyalleşmesi doğal bir ortamda gelişmekteyken bu durum dijital platformlara taşınmıştır. Bu sebeple çocuklar sosyalleşmeyi tam anlamı ile gerçekleştiremeyerek davranışsal yönden birtakım sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunların temel nedenlerinin başında sosyal medya gelmektedir. Sosyal medya ağlarından çocukların en fazla kullandıkları platformlardan birisi ise Youtube’dur. Çocuklar Youtube üzerinde birçok video paylaşımı yapan Youtuber’ları düzenli olarak takip etmektedirler. Youtuber’ların paylaşım yaptığı videoların herhangi bir kontrolü olmadığından bütün olumsuz davranışlar çocuklara direkt yansıtılmakta ve çocuklar doğru yanlış bilmeksizin bu davranışları kendilerine rol model almaktadırlar. Bu projenin amacı, günümüzde en çok kullanılan sosyal medya ağlarından Youtube’un ve video içeriği üreten Youtuberların,12-14 yaş aralığındaki öğrencilerin üzerindeki etkisini, veli ve öğrenciler ile görüşme yaparak ortaya çıkarmaktır. Proje de odak grup görüşme tekniği kullanılarak 16 öğrenci ve öğrenci velileri ile görüşme yapılmıştır. Görüşmenin sonunda öğrenci ve velilerden alınan cevaplar doğrultusunda temalar ortaya çıkarılarak, sık tekrarlanan cevaplar sıklık tablosuna işlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre veliler, Youtuber’ların çocukların seçim ve davranışlarında olumsuz etkisi olduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdir. Öğrenciler ise Youtuber’lara eğlendirici birer obje gözüyle baktıkları dikkat çekmektedir.