TECHNOLOGICAL APPROACHES IN HISTORY TEACHING: THE IMPLEMENTATION OF HISTORY ON A CLICK

Tarih sadece, siyasi olayların anlatıldığı bir bilim alanı değildir. İnsan, mekân, yapılar, sanat eserleri de tarihin konusuna girer. İnsanın sadece kütüphanede değil, sokakta yürürken, yaşadığı mekânla ilgili bilgi alması artık bir lüks değildir. Bunun için bilgisayar programları ve bunlara işlenecek bilgiyi bulmak yeterlidir.
Bu projede, bu ikisi birleştirilmiştir. Bu uygulama, İstanbul’da sokakta yürüyen herkes için kullanılabilecek düzeydedir. Cep telefonundaki, konum bulmayla başlayan bu süreç, o ortamdaki tarihi eser, sanat, mekân bilgisine ulaşmayla devam etmektedir. Konum saptamasıyla, bulunulan semtteki müzeler, müzelerin açık olduğu günler, giriş ücreti, hangi malzemeleri sergilediği, konumu ve fotoğraflarıyla ekrana gelmektedir. İkinci bir seçenek ise semtle ilgili tarihi bilgiye ulaşmayı sağlamaktadır. Kısacası, tarih bilgisine ulaşmak, cep telefonundaki bir uygulamayı tıklamaya bağlıdır.
Bunu yapmak için MIT App Inventor programına ihtiyaç vardır. Bu programa, internet üzerinden ulaşılabilmektedir. Buraya üye olduktan sonra kodlamalar yapılabilmektedir. Kodlama bilgileri yüklendikten sonra uygulama kullanılabilir hale gelmektedir. Ayrıca bir buton da eklenerek, uygulamanın istenildiği anda çalışması sağlanmaktadır.
Program sayesinde oluşturulan uygulama, hem bir turist rehberi hem de bir tarih öğretmeni işlevi görmektedir.