ECONOMIC AND SOCIAL IMPACT OF SYRIAN REFUGEES ON MERSIN CITY

Göçler insanların gerek gittikleri yerlerin yaşam tarzını değiştirme açısından gerekse, göç eden insanların yaşamları açısından büyük değişimlere sebep olur. Bireysel göçlerde, bireyler gittikleri yerlere uyum sağlama zorunluluğu hissederler. Bundaki en büyük sebep ise dışlanma ve yadırganma korkusudur. Kitlesel yapılan göçler genel olarak zorunlu olan mübadele, savaş, terör veya siyasi baskıdan kaynaklı göçlerdir. Bu göçler gittikleri yerlerde küçük gruplar şeklinde olabilirken daha kalabalık gruplar şeklinde de olabilir.Kitlesel yapılan göçlerde kişi sayısı fazla olduğu için göç ettikleri yere uyum süreci daha uzun ve zor olmaktadır.Göç ettikleri yerin kültürünü ve yaşam tarzını benimsemekten çok kendi kültür ve yaşam tarzını benimsemekten çok kendi kültür ve yaşam tarzlarını empoze etmeye çalışmaktadırlar.Bu kitlesel göçlerden etkilenen şehirlerden biride Mersin İli’dir.Son 5 yıldır yoğun bir şekilde yaşanan Suriyeli Mülteci göçleri şehrin çehresini ve yaşam tarzlarını değiştirmiştir.Bu değişim Mersin İli’nin merkez ilçelerinin hepsinde görülmektedir.Mersin İli’nde ki kira ve satıştaki artışlar, istihdam sorunu, işçi ücretlerinin düşmesi, halkın beslenme alanında ki değişimleri, değişen iş sektörleri, evlilikler, doğum oranları, suç oranları, sosyal alanlar, ulaşım ve trafik sorunu Suriyeli Mülteci göçleri ile değişime uğramıştır.Mersin merkez ilçelerinin ( Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ) kapsamında bu değişimleri ve sonuçlarını ortaya konulması amaçlanmıştır.