SİBER ZORBALIĞIN ERGENLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE DEĞERLER

Teknolojinin hızlı gelişmesi ve yaygınlaşması, beraberinde birtakım problemler de getirmiştir. Bilhassa ergenler, bu gelişimin olumsuz anlamda en fazla etkilenen kesimi oluşturmaktadırlar. Vakitlerinin önemli bir kısmını internette harcayan gençler, siber zorbalıkta bulunma, siber zorbalığa maruz kalma gibi negatif yönde etkiler görmektedirler. Gençler arasındaki zorbalık ve şiddet eylemleri, artık sanal ortamlarda kendini göstermektedir. Dolayısıyla yapılan araştırmalarda, siber zorbalık mağdurları olan çocuklar ve ergenler psikolojik olarak sıkıntılar yaşadıkları saptanmıştır. Konsantrasyon problemi, okuldaki akademik başarısında düşüş, asosyallik, endişe, hüzün, kaygı, depresyon, intihar gibi eğilimlerin arttığı görülmektedir. Bu çalışmada, araştırma kapsamındaki lise öğrencilerinin siber zorbalık, siber mağduriyet ve insani değerlerinin kendi aralarındaki ilişkisi incelenerek, neler yapılabileceği hususunda öneriler sunulmuştur. İnceleme doğrultusunda, öğrencilerin siber zorbalık konusuna nasıl baktığı, bu konudaki düşüncelerinin neler olduğu, siber zorbalık yapıp yapmadığı, siber zorbalığa uğrayıp uğramadığı ve sonuçlarının neler olduğunu tespit etme amacı yönünde anket çalışması yapılmıştır.