THE RIGHTS OF STRAY ANIMALS; CREATING OPPORTUNITIES TO DRINK CLEAN WATER

Tüm ekosistemlerde olduğu gibi kentsel (şehir ) ekosistemleri, biyolojik (bitkiler, hayvanlar ve diğer yaşam formları) ve fiziksel bileşenlerden (toprak, su, hava, coğrafi konum) meydana gelmektedir. Tüm ekosistemlerde, bu bileşenler belirli bir alanda birbirleriyle etkileşim halindedir. Canlıların açlığa ve susuzluğa dayanma güçleri sınırlı olup, canlılarda su tüketimi önemlidir. Açlığa 7 – 8 gün dayanabilen canlı, susuz kalma süresi ancak bu sürenin yarısı kadardır. Yani 3 – 4 gün ancak dayanabilir. Vücut yapısının % 65 – 70’i sudur. Canlı vücudundan suyun % 10’u eksilirse yaşaması tehlikeye girer, % 20’sinin kaybı ise ölüme neden olur. Hedef sokak hayvanları olarak kedi ve köpek temel alınmıştır. Çünkü bu sokak hayvanları ya yarı evcil ya da tam evcildir. Yani sokak hayvanları doğal hayatta yaşamlarını sürdüremezler. İnsanların yakınında olmaları onların güvenliğini, kolay besin bulmalarını ve barınma ihtiyaçlarını sağlamaktadır. Sokak hayvanlarının da hayatlarını sürdürebilmesi için su önemli bir doğal kaynaktır. Bu yüzden bu projenin amacı çatılarda biriken yağmur sularının geri dönüşüm malzemelerinde oluşturulan bir sistem yardımı ile toplanması ve sokak hayvanlarının özellikle yaz aylarında ki su ihtiyacının karşılanmasıdır.